Klimaatdoelen voor mobiliteit 2030 ook zonder subsidie haalbaar

door Ted Sluymer

Met de inzet van hernieuwbare brandstoffen, zoals groengas, zijn zonder subsidies de klimaatdoelen voor mobiliteit van Nederland in 2030 heel goed te realiseren. Dat blijkt uit berekeningen van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. De mogelijkheid om hernieuwbare brandstofeenheden (HBE) te verhandelen, spelen hierbij een sleutelrol. Vorige week maakte minister van Economische Zaken Eric Wiebes juist bekend met een nieuwe subsidieronde te komen om de klimaatdoelen waar te maken.

Als concrete maatregel stelt het Platform Duurzame Biobrandstoffen voor een begrenzing in te stellen op fossiele brandstoffen. Zodoende komt er meer ruimte voor hernieuwbare brandstoffen. Het Platform komt naar buiten met dit voorstel nadat het Planbureau voor de Leefomgeving afgelopen vrijdag bekend heeft gemaakt dat Nederland de gestelde klimaatdoelen voor mobiliteit voor 2030 op het moment niet haalt. “Op dit moment staart Den Haag zich blind op de elektrische oplossing. Inzetten op elektrisch is niet slecht maar we hebben meer nodig om de transitie te maken en hernieuwbare brandstofeenheden kunnen ons daarbij helpen. Het is gek dat de politiek dat vooralsnog niet in lijkt te zien”, vertelt directeur van Platform Duurzame Biobrandstoffen Eric van den Heuvel.

HBE’s in plaats van subsidie

“Door hernieuwbare brandstoffen, zoals groengas, ethanol of hernieuwbare diesel, in het verkeer te brengen, ontstaan er hernieuwbare brandstofeenheden (HBE). De Nederlandse regelgeving maakt het mogelijk om HBE’s te verhandelen aan andere brandstofleveranciers”, zegt Van den Heuvel. “Hierdoor kunnen leveranciers aan hun verplichtingen met betrekking tot hernieuwbare energiedoelen voldoen. De meerkosten worden doorberekend aan de consument bij de pomp. Fossiel betaalt op deze manier mee aan de inzet van hernieuwbare brandstoffen.”

Op deze manier is verduurzaming zonder subsidie mogelijk. Het Platform stelt dat een begrenzing op fossiele brandstoffen nodig is om daadwerkelijk onder de nog maximale toegestane CO2-emissie uitstoot te blijven in 2030.

Positie Den Haag is onhoudbaar

Den Haag heeft inmiddels door dat de doelen niet gehaald worden, maar zet vooralsnog niet meer in op hernieuwbare brandstoffen. Eric van den Heuvel verbaast zich daarover: “Politiek Den Haag zet nota bene een limiet op het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in 2030. Dat is de wereld op zijn kop. Hernieuwbare brandstoffen zijn de ‘Sleeping Giant’ voor het behalen van de klimaatdoelen voor mobiliteit.”

In 2030 is met inzet van hernieuwbare brandstoffen zeker 7,5 miljoen ton CO2-emissies te reduceren. “Daarnaast kan dit kabinet met elektrificatie en andere maatregelen eenderde van de energievraag in het vervoer vergroenen. Het kabinet heeft daartoe helaas nog niet besloten. De huidige positie van het kabinet dat het aandeel hernieuwbare brandstoffen in 2030 begrenst, is echt onhoudbaar geworden”, concludeert Van den Heuvel.

Aandeel hernieuwbare brandstoffen moet groeien van 24 naar zeker 100 petajoule

Om de energiedoelen voor verkeer te halen, moet het gebruik van alle hernieuwbare brandstoffen en groene stroom en waterstof voor het wegverkeer substantieel groeien. Alleen al voor groengas betekent dat een flinke toename in het wegverkeer in Nederland. In 2018 gebruikte men jaarlijks 1,5 petajoule aan groengas. De hoeveelheid energie die vrijkomt bij verbranding wordt uitgedrukt in joule. Dat aandeel moet groeien naar 10 petajoule om in 2030 uiteindelijk de doelen te behalen. Ook de aandelen ethanol en hernieuwbare dieselvervangers moeten fors omhoog.

In 2030 wil het Kabinet nog maximaal 25 miljoen ton CO2-emissie uitstoot toestaan voor mobiliteit. Dat komt overeen met een inzet van ten hoogste 300 – 330 PJ fossiele brandstoffen in 2030. Het Nederlandse verkeer en vervoer zit hier nu nog 10 miljoen ton CO2-uitstoot boven en het PBL verwacht dat de energievraag voor mobiliteit de komende jaren eerder toeneemt dan afneemt. Het Platform stelt dat er zeker 100 PJ aan hernieuwbare brandstoffen nodig is in 2030, naast andere maatregelen zoals elektrificatie.

Berekening

Onderstaande figuur geeft de berekening hoe naast elektrificatie van vervoer er door inzet van hernieuwbare brandstoffen met de huidige instrumenten en binnen bestaande infrastructuur, zonder subsidie, zeker 7,5 Mton CO2 emissies valt te besparen. De totale energievraag zal omlaag moeten.

Deze berekening is gedeeld met de voorzitter van de mobiliteitstafel, een van de tafels ingesteld voor het Klimaatakkoord.

Het aandeel hernieuwbare energie voor vervoer is via het systeem van hernieuwbare brandstofeenheden zonder subsidie te regelen. In de huidige kabinetsplannen is overigens wel subsidie voorzien voor stimuleren van elektrisch vervoer. Dit Platform is voorstander voor een verplichting tot elektrisch voor alle nieuw verkoop personenvoertuigen per 2030.

https://www.facebook.com/AutoKiosk/

Pin It on Pinterest

Share This

Door de site te te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Ik doe niets met cookies, maar de EU wil nu eenmaal dat ik meld dat ze zijn ingeschakeld. Klik gewoon op accepteren en kijk lekker rond.

Sluiten